Việc làm tại Hải Phòng

Công ty TNHH Thủy Hoàng cần tuyển gấp một số vị trí:

- Giám sát bán hàng: 1 người( có kinh nghiệm bán hàng).

- Nhân viên kế toán: 1 người( có kinh nghiệm làm báo cáo thuế và có khả năng quản lý hoạt động của văn phòng)
- Nhân viên kinh doanh: 5 người.
- Nhân viên văn phòng: 2 người( thành thạo máy tính)
Yêu cầu: có khả năng thế chấp, nhiệt tình, trung thực, ưu tiên người Hải Phòng.
Lương: lương cứng + %DT.
LH: 271 Phố Mới Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Tel. 0902.026.789.