Thủ tướng yêu cầu 3 bộ báo cáo trách nhiệm vì để giá thịt lợn tăng

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng liên quan đến tình hình giá thịt lợn có xu hướng tăng cao.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ: NN-PTNT, Tài chính, Công thương và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá tại thông báo hồi tháng 2 về bảo đảm cân đối cung cầu và kiểm soát giá thịt lợn, báo cáo Thủ tướng tình hình thực hiện trước ngày 10.3 một cách cụ thể, nêu rõ trách nhiệm của việc tăng giá này.

Thủ tướng cũng yêu cầu Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tác động của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI); phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan để có giải pháp bảo đảm mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng năm 2020 theo mục tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Thông tin từ thanhnien.vn