Đối tượng nào phải mua hóa đơn của cơ quan thuế?

Thời gian qua, nhiều đơn vị quan tâm đến một số nội dung tại Thông tư số 39 ngày 31-3-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Theo đó, có một số đối tượng được mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Dũng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về vấn đề này.

- Thưa ông, theo quy định mới, những đối tượng nào được mua hóa đơn của cơ quan thuế?

- Các tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp (DN) thuộc diện phải mua hóa đơn của cơ quan thuế gồm: Tổ chức không phải là DN nhưng có hoạt động kinh doanh (gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án); hộ, cá nhân kinh doanh; tổ chức kinh doanh, DN nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ phần trăm nhân với doanh thu. DN đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế, có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

- Trong số DN thuộc diện phải mua hóa đơn của cơ quan thuế, có DN thuộc loại rủi ro cao về thuế. Vậy, thế nào là DN rủi ro cao về thuế, thưa ông?

- DN thuộc loại rủi ro cao về thuế là các DN có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu sau: Không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp các cơ sở vật chất như: nhà máy, xưởng sản xuất, kho hàng, phương tiện vận tải, cửa hàng và các cơ sở vật chất khác. DN kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi. DN có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. DN có 50% doanh thu/tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các DN mà chủ các DN này có mối quan hệ cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột hoặc quan hệ liên kết sở hữu chéo. DN không thực hiện kê khai thuế theo quy định như: Không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh; nghỉ kinh doanh quá thời hạn đã thông báo tạm nghỉ kinh doanh với cơ quan thuế và cơ quan thuế kiểm tra xác nhận DN có sản xuất kinh doanh nhưng không kê khai thuế; không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh và không khai báo với cơ quan thuế hoặc cơ quan thuế kiểm tra không xác định được nơi đăng ký thường trú, tạm trú của người đại diện theo quy định pháp luật, chủ DN. Người đại diện theo quy định pháp luật của DN bị khởi tố về tội trốn thuế; tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. DN đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh từ 2 lần trở lên trong vòng 12 tháng mà không khai báo theo quy định hoặc không kê khai, nộp thuế ở nơi đăng ký mới theo quy định. DN có dấu hiệu bất thường khác theo tiêu chí đánh giá rủi ro về thuế của cơ quan thuế.

- Làm thế nào để DN biết đơn vị mình bị xếp vào loại DN rủi ro cao về thuế và chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế, thưa ông?

- Định kỳ trước ngày 5 hàng tháng, cơ quan thuế rà soát, kiểm tra thực tế, lập danh sách DN thuộc loại rủi ro cao về thuế. Ngày 15 hàng tháng, cục trưởng cục thuế ban hành quyết định kèm theo danh sách DN thuộc loại rủi ro cao về thuế, công bố công khai danh sách DN thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, đồng thời thông báo bằng văn bản cho DN biết. Sau 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định và thông báo, DN phải dừng việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in và chuyển sang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế. DN thuộc loại rủi ro cao về thuế, có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế phải chuyển qua mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trong thời gian 12 tháng. Hết 12 tháng, DN có văn bản đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp được chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng. Căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế của DN, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế có văn bản thông báo cho DN biết là được chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Sau 30 ngày, kể từ ngày có văn bản thông báo cho DN biết DN thuộc loại rủi ro cao về thuế, DN có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế, DN phải lập báo cáo số hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. DN thực hiện hủy các hóa đơn tự in, đặt in hết giá trị sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 

 Nguồn: Báo Khánh Hòa điện tử(baokhanhhoa.com.vn)