Triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 như thế nào ?

Sáng 5/8, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (Khóa XI).
Thanh tra Chính phủ quán triệt Nghị quyết T.Ư 7 Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng TTCP; Nguyễn Thế Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư; Trần Hồng Hà, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Lê Tiến Hào, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan T.Ư, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng TTCP cùng các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh và Lê Thị Thủy.

Trong buổi sáng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã trình bày tới toàn thể hội nghị chuyên đề về Nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư (Khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết T.Ư 7 gồm 5 nội dung: Chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là ba vấn đề cùng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước; là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó có Nhà nước là chủ đạo. Phải trên cơ sở phương thức quản lý tổng hợp và thống nhất, liên ngành, liên vùng; đáp ứng yêu cầu trước mắt với lâu dài, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, dựa vào nội lực là chính. BĐKH phải đặt trong mối quan hệ toàn cầu, không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội, vừa thích ứng vừa giảm nhẹ tác động xấu. Tài nguyên cần được đánh giá đầy đủ, quản lý chặt chẽ, gắn với mục tiêu phát triển, bảo đảm an ninh. Bảo vệ môi trường phải theo phương châm hài hòa, kết hợp khắc phục với bảo tồn, phòng ngừa, lấy sức khỏe nhân dân làm mục tiêu.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2020 về cơ bản nước ta có thể chủ động thích ứng với BĐKH; có bước chuyển biến cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên; kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm.

Tiếp đó, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào trình bày nội dung chuyên đề 5 về Kết luận của Ban Chấp hành T.Ư (Khóa XI) về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.


Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào

Kết luận của Ban Chấp hành T.Ư đã đưa ra định hướng, giải pháp về chính sách tiền lương bao gồm: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu gọn đầu mối và tinh giản biên chế khu vực hành chính, sự nghiệp. Về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Kết luận cũng đề ra một số giải pháp cụ thể nhằm tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương như: Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; cơ cấu lại ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; loại bỏ các chính sách, chế độ chồng chéo.

Về chính sách bảo hiểm xã hội, Kết luận khẳng định nghiên cứu xây dựng Đề án Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo hướng tại Nghị quyết số 15-NQ/TW, trong đó nghiên cứu toàn diện các vấn đề liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, theo Kết luận: Điều chỉnh mức chuẩn bảo đảm tương ứng với mức chi tiêu bình quân toàn xã hội để người có công có mức sống trung bình khá trong xã hội. Đồng thời, bổ sung chế độ ưu đãi nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người có công và gia đình người có công với cách mạng.

Cũng trong buổi sáng, thay mặt Đảng ủy Khối các Cơ quan T.Ư, Bí thư Đảng ủy TTCP Lê Tiến Hào đã trao tặng cờ và bằng khen của Đảng ủy Khối cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.


Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Chiều cùng ngày, hội nghị nghe chuyên đề Kết luận của Ban Chấp hành T.Ư (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở và chuyên đề sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (Khóa XI) và công tác quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh do lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước do Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh trình bày.

Quan điểm về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ T.Ư đến địa phương được đề ra trong Kết luận bao gồm: Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới; đổi mới, hoàn thiện phải đồng bộ, phù hợp; đổi mới, hoàn thiện phải phù hợp điều kiện, đặc điểm mỗi cấp, mỗi loại hình tổ chức; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị cần thực hiện mạnh mẽ với quyết tâm chính trị cao. Mục tiêu là đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở nhằm xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao...

Về chuyên đề sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (Khóa XI) và công tác quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh do lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước: Nhìn chung, các cấp ủy tổ chức Đảng từ T.Ư tới cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Mặc dù vậy, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng góp ý của cấp dưới với cấp trên còn hạn chế; một số đảng viên chưa nhìn nhận đúng mức khuyết điểm và trách nhiệm của mình... Do đó, phương hướng tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 trong năm 2013 và những năm tiếp theo là: Tiếp tục nghiêm túc sửa chữa khuyết điểm, yếu kém; thực hiện và hoàn chỉnh cơ chế, chính sách; thực hiện các chủ trương về công tác cán bộ, công tác quy hoạch và chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XII; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình; làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng.
Hội nghị cũng dành thời gian để lắng nghe, phân tích chuyên đề về Nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư (Khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Nguyễn Thế Trung trình bày.