Những doanh nghiệp đang hoạt động năm 2012

doanh_nghiep_hoat_dong

Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả rà soát số lượng doanh nghiệp năm 2012. Theo đó, cả nước có trên 375.000 doanh nghiệp đang hoạt động thực tế, chiếm 83,7% số doanh nghiệp hiện có.

83,7% doanh nghiệp hiện có của nền kinh tế đang hoạt động thực tế.

Việc rà soát số lượng doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành từ đầu năm 2012 với mục tiêu thu thập số liệu thống kê đầy đủ và thống nhất vè số lượng doanh nghiệp hiện có và tình trạng hoạt động trên phạm vi toàn quốc cũng như từng địa phương, từng loại hình doanh nghiệp.

Theo kết quả rà soát, tổng số doanh nghiệp tính đến thời điểm 1/1/2012 tồn tại về mặt pháp lý là trên 541.000. Tuy nhiên, nếu loại trừ gần 93.000 doanh nghiệp không thể xác minh được, thì toàn nền kinh tế có hơn 448.000 doanh nghiệp.

Trong số 448.000 doanh nghiệp này, có trên 375.000 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh, có gần 16.000 doanh nghiệp đã đăng ký nhưng chưa đi vào sản xuất kinh doanh, gần 24.000 doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh (chiếm 5,3%), hơn 31.000 doanh nghiệp chờ giải thể.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, con số 83,7% doanh nghiệp hiện có của nền kinh tế đang hoạt động thực tế là một tỷ lệ hợp lý, thể hiện chính sách kinh tế vĩ mô hợp lý và điều kiện sản xuất kinh doanh khá thuận lợi của nền kinh tế nước ta.

Tỷ lệ doanh nghiệp chờ giải thể hiện chiếm 7% so với tổng số doanh nghiệp hiện có thể hiện các quy định của pháp luật về phá sản và quy trình, thủ tục phá sản doanh nghiệp còn nhiều điểm chưa phù hợp, cần tiếp tục rà soát, đổi mới công tác quản lý cho phù hợp hơn.

Về gần 93.000 doanh nghiệp không thể xác minh được, chiếm 20,6% doanh nghiệp hiện có, Tổng cục Thống kế cho rằng điều này thể hiện sự tuân thủ pháp luật thấp của một bộ phận trong cộng đồng doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp không thực hiện "khai tử" khi doanh nghiệp không còn tồn tại trong thực tế.

Trong thời gian tới, các Bộ ngành và địa phương cần rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp lý và đổi mới hoạt động quản lý, giải thể doanh nghiệp để giải quyết tình trạng nợ đọng nhiều năm trên sổ sách đăng ký, nhưng thực tế doanh nghiệp đã không còn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thêm 9.000 doanh nghiệp mới trong 6 tháng

Cũng theo công bố của Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp thành lập mới ước đạt trên 36.000 với số vốn đăng ký hơn 232.000 tỷ đồng. Cùng thời gian, có hơn 26.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Như vậy, tính theo con số tuyệt đối, toàn bộ nền kinh tế có thêm khoảng hơn 9.000 doanh nghiệp mới.

Theo Tổng cục Thống kê, số lượng đăng ký mới trong 6 tháng giảm 12,5% và số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng 5,4% so với cùng kỳ đã phản ánh thực trạng khó khăn của doanh nghiệp.

Ngoài ra, theo kết quả điều tra mẫu hơn 9.000 doanh nghiệp, từ đầu năm tới thời điểm 1/4/2012, có 8,4% doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, phá sản, giải thể.

Tuy nhiên, đây cũng là tình trạng chung của hầu hết các nước trên thế giới và khu vực trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy các yếu tố cản trở lớn nhất với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp gồm lãi suất vay vốn cao, lạm phát, khả năng tiếp cận vốn, chi phí vận tải, nguồn điện cung cấp...

Đây cũng là những vấn đề được các doanh nghiệp mong muốn các cơ quan quản lý tiếp tục tập trung hỗ trợ, cải thiện để hoạt động sản xuất kinh doanh được thuận lợi hơn nữa trong thời gian tới.

Thanh Hằng

Nguồn chinhphu.vn