Giao dịch và lãi suất liên ngân hàng giảm

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng từ ngày 28/10 đến 1/11 bằng VND đạt xấp xỉ 99.961 tỷ đồng, bình quân khoảng 19.992 tỷ đồng/ngày; bằng USD quy đổi ra VND đạt 69.973 tỷ đồng, bình quân khoảng 13.995 tỷ đồng/ngày.

So với tuần trước đó, giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giảm khá mạnh. Trong tuần từ 21/10 đến 25/10, tổng giao dịch trên thị trường này bằng VND đạt xấp xỉ 119.975 tỷ đồng, bình quân khoảng 23.995 tỷ đồng/ngày; bằng USD quy đổi ra VND đạt 58.814 tỷ đồng, bình quân khoảng 11.762 tỷ đồng/ngày.

Giống như những tuần trước, trong tuần qua, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tổng doanh số của các kỳ hạn này bằng VND đạt khoảng 72.623 tỷ đồng tỷ đồng, tương đương 73% tổng doanh số VND. Các giao dịch USD tập chung chủ yếu vào kỳ hạn qua đêm với doanh số của kỳ hạn này bằng USD quy đổi ra VND đạt xấp xỉ 37.107 tỷ đồng, tương đương khoảng 53% tổng doanh số USD.

Về lãi suất, đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường ở các kỳ hạn có xu hướng giảm; trong đó, mức giảm của các kỳ hạn từ qua đêm đến 3 tuần là 0,24%-0,81%, xuống 3,26% đến 4,18%. Các kỳ hạn 1 tháng đến 6 tháng có lãi suất là 4,95%-5,7%.

Với các giao dịch bằng USD, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường kỳ hạn qua đêm, 2 tuần và 1 tháng tăng từ 0,03% đến 0,15%/năm. Ngược lại, lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần, 3 tuần và 3 tháng lại giảm.

Như vậy, lãi suất liên ngân hàng giảm là tín hiệu vui. Tuy nhiên, lãi suất giảm thì lẽ ra giao dịch phải tăng lên nhưng đằng này lại đi xuống. Có thể có sự tắc nghẽn dòng vốn ở chỗ nào đó.
Thanh Hương

 Theo hanoimoi.com.vn